Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ไฟ LED Tunnel

ที่จอดรถ LED คุณภาพสูงขนาด 120 วัตต์ชุดติดตั้งเพิ่มเติมด้วย ETL

ที่จอดรถจำนวน 120 วัตต์ชุดติดตั้งแอลทีดีพร้อมข้อดีในการแข่งขันกับ ETL ที่ระบุไว้: ชุดตกแต่งติดตั้ง LED ที่จอดรถขนาด 120 วัตต์พร้อมด้วย ETL ที่ระบุไว้ในรายการ 1). มุมมอง: 120deg 2) ปรับปรุงการออกแบบภายนอกลักษณะสวยงาม 3) การออกแบบตัวถังหลอดไฟและการกระจายความร้อนขนาดใหญ่ 4) พิเศษ...