Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แสงลานจอดรถ LED
ราคาถูกกว่า 300W 180LM / W กล่องรองเท้าแสงเบย์สูงสำหรับสนามโรงรถกลางแจ้ง

ราคาถูกกว่า 300W 180LM / W กล่องรองเท้าแสงเบย์สูงสำหรับสนามโรงรถกลางแจ้ง

2017 ใหม่ส่วนตัวราราคา 300W 175LM / W shoebox สูงเบย์รายละเอียดสินค้าคุณลักษณะ: 1. สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายประสิทธิภาพสูง Meanwell IP65 Power Supply 2. กล่องไฟและกล่องเชื่อมต่อแบบแยกอิสระ เซ็นเซอร์แสง / เซ็นเซอร์วัดแสงแบบไมโครเวฟพร้อมใช้งาน 4. ระบบ ...